شورای معتمدین محلات تحت پوشش مرکز:

  شورای معتمدین محلات منطقه مسکن شورایی مردمی است که زیر نظر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت مشغول به فعالیت می باشد. این شورا در سالهای اولیه تأسیس مرکز تحقیقات و با طی روندی مردمی و با کمک افراد داوطلب و فعال ساکن در منطقه شکل گرفت. روند شکل گیری این شورا در مرکز تحقیقات بدین صورت بود که مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی، از طریق سازماندهی افراد داوطلب و علاقمند به فعالیتهای اجتماعی، اقدام به شناسایی افراد مورد اعتماد مردم در سطح منطقه مسکن نمود و با معرفی این افراد به مردم، طی یک رای گیری محلی، 48 نفر (24 مرد و 24 زن) را بعنوان نمایندگان بلوکهای جغرافیایی منطقه مسکن انتخاب نمود. سپس 15 نفر از این نمایندگان بلوک به همراه جمعی از معتمدین فعال در مسجد زینبیه مسکن، شاکله اولیه شورای معتمدین را تشکیل دادند.

پس از شکل گیری، این شورا هر هفته جلسات خود را در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات برگزار می کند. این جلسات روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 برگزار می شود. شورای معتمدین با تمرکز بر مشکلات مختلفی که در محلات منطقه وجود دارد، سعی در پیگیری و حل مشکلات منطقه و مردم از طرق قانونی دارد و در این راستا تا کنون خدمات درخور توجه و قابل تقدیری را به انجام رسانیده است. شیوه فعالیت شورا بدین صورت است که نمایندگان بلوک و دیگر مردم ساکن در منطقه، مشکلات موجود در محلات (مانند مشکلات جمع آوری زباله، دفع فاضلاب، آسفالت معابر، ناامنی های موردی، روشنایی معابر و ...) را بطور منظم به نمایندگان شورا انتقال داده و شورا اقدام به بررسی مشکل در جلسات هفتگی می نماید. سپس با توجه به ارگان یا سازمانی که می تواند به حل مشکل کمک نماید، نامه ای از طرف شورا و تحت نظارت و حمایت مرکز تحقیقات تهیه و در صورت نیاز به انضمام صورتجلسات امضا شده توسط مردم، توسط دبیر شورا (آقای رنجبران) یا دیگر اعضای شورا به سازمان مربوطه منتقل می شود. این نامه نگاری ها تا به رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری شده و دنبال می شود.

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، ضمن فراهم سازی مقدمات تشکیل این شورا، سالن کنفرانس خود را در اختیار اعضای شورا قرار داده تا جلسات هفتگی خود را برگزار نمایند. همچنین حمایتهای لازم از سوی مرکز تحقیقات جهت پیشبرد اهداف و رفع مشکلات بطور مستمر ارائه شده و فعالیتهای شورا با همکاری و هماهنگی این مرکز همچنان ادامه دارد.