ترکیب اولیه شورا:

 جلال رنجبران، ابراهیم خسروی، علی شهبازیان، مجید بنی هاشمی، باسم پاک، محمد رضا حیدریان، اسماعیل عزیزی، حمید رضا اکبری، شاه کرم عزیز بیگی، سیاوش پاکرو، حسن جوادیان، حسنعلی متقی، حسن مقدسی، حسن پاک، کمال دلگیر، منصور لیمویی، علی یزدانی، علی فرخی، احمد علی پیر حیاتی، محمد ولی اجاقی، حسنعلی احمدوند، حجت فروزان مهر، علی متقی، مولا مراد حیدری.

 

ترکیب فعلی شورا: