شورای معتمدین، گروهی از مردم مسئولیت پذیر و علاقمند به فعالیتهای اجتماعی بوده که  در محلات منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت سکونت دارند و فعالیتهای داوطلبانه خود را در زمینه بهبود وضعیت محلات از نظر کالبدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت متمرکز کرده اند. به منظور هماهنگی جهت تعیین راهکار ومشکلات محله و اجرایی کردن راهکارها از طریق پیگیری اعضای شورا، جلسات شورای معتمدین هرهفته روزهای سه شنبه صبح ساعت 12-10 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات برگزارمی گردد.

اسامی شورای معتمدین:           

1-  آقای جلال رنجبران                                              

2- آقای ابراهیم خسروی                                          

3- آقای علی شهبازیان                                             

4- آقای مجید بنی هاشمی                                         

5- آقای باسم پاک                                                  

6- آقای محمد رضا حیدریان                                  

7- آقای اسماعیل عزیزی                                          

8- آقای حمید رضا اکبری                                         

 9 - آقای شاه کرم عزیز بیگی                                 

 10- آقای سیاوش پاکرو                                      

11- آقای حاج حسن جوادیان                                  

12- آقای حسنعلی متقی                                                                    

13- آقای حسن مقدسی                                           

14- آقای حسن پاک

15- آقای کمال دلگیر

16- آقای منصور لیمویی

17- آقای علی یزدانی

18- آقای علی فرخی

19- آقای احمد علی پیر حیاتی

20- آقای محمد ولی اجاقی

21- آقای حسنعلی احمدوند

22- آقای حجت فروزان مهر

23- آقای علی متقی

24- آقای مولا مراد حیدری