اهداف:

1.       بالا بردن فرهنگ بهداشتی مردم منطقه با استفاده از روش های مختلف، بویژه جلب مشارکت آنان در طراحی و اجرای پروژه های بهداشتی در سطح محله­ها

2.       طراحی و اجرای پژوهش­های مرتبط با شناسایی مشکلات بهداشتی، از جمله جمع آوری زباله ها، فرسودگی لوله ها ، مشکلات آب و فاضلاب و راهکارهای ارتقاء ترویج بهداشت در منطقه و درگیر کردن مردم در این پروسه

3.       حساس کردن مردم به مشکلات بهداشت محیط و ترویج روحیه احساس مسئولیت نسبت به بهداشت محیط محله

4.       اطلاع رسانی بهداشتی به مردم منطقه درباره بیماریهای شایع در منطقه در فصول مختلف