اهداف:

1.       تعیین دلایل معضل بیکاری در منطقه تحت پوشش

2.       بررسی وضعیت و راهکاراهای اصلاح خانواده های بدسرپرست با اجرای برنامه های مهارت آموزی

3.       بررسی تنگناهای مشکل مسکن ، کرایه خانه، وضعیت مالکیت

4.       بررسی دلایل فقر

5.        معرفی امکانات جامعه جهت خود اشتغالی مانند روند اخذ وام­های اشتغال، معرفی طرح­های تعاونی و ... به مردم منطقه

6.       فراهم­سازی بستر ارتباطی بین خانواده­های دچار فقر و بنیادهای خیریه فعال در منطقه

7.       تلاش در جهت تزریق روحیه کارآفرینی در جوانان فاقد شغل ساکن در منطقه با اجرای برنامه­های مبتنی بر ایده های مردمی

8.       طراحی ابزارهای سنجش وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد و خانوارها، متناسب با وضعیت منطقه