اهداف:

1.       تلاش در راستای کاهش مشکل کم­فشاری – قطع آب و فرسودگی لوله­های ، نمای محلات، آلودگی صوتی موتورسواران- نظافت معابر عمومی- جمع­آوری زباله با همکاری مردم و سازمان­های مرتبط

2.       مطالعه و بررسی علل تراکم جمعیت

3.       توانمندسازی مردم منطقه در زمینه رفع مشکلات محیط زندگی خود از طریق تقویت روحیه مشارکت و همکاری و نحوه تعامل با ارگان­های ذیربط درخصوص:

·         تعیین راهکارهای ممکن برای حل این مشکلات، با تأکید بر مشارکت ساکنین منطقه

·         پیگیری جهت حل مشکلات آسفالت خیابان­ها و معابر محلی، مشکلات مربوط بهفاضلاب محلات، نواقص روشنایی معابر از طریق همکاران مردمی تیم

·         پیگیری جهت رفع مشکلات ناشی از زمین های بایر و خالی ازسکنه منطقه از طریق تبدیل کاربری آنها به فضای سبز و پارک و مراکز فرهنگی