به وب سایت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خوش آمدید


سیب سلامت 2

تصاویر مرکز

  • 1

  • 3

  • 4

  • 5

  • 2

  • 7

  • 6

Loading

محققان گرامی می توانند از طریق عضویت در سامانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به آدرس:
 http://5.63.15.58/general/homePage.action 
پروپوزالهای پژوهشی خود را جهت طی کردن فرآیند بررسی و تصویب به این مجموعه ارسال نمایند.

پژوهشگران محترم جهت درج آدرس (Affiliation) مرکز تحقیقات در مقالات خود، از نمونه صحیح زیر استفاده نمایند:

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

Social Development & Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran