به وب سایت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خوش آمدید

سیب سلامت 2

محققان گرامی می توانند از طریق عضویت در سامانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به آدرس:

 http://5.63.15.58/general/homePage.action 

پروپوزالهای پژوهشی خود را جهت طی کردن فرآیند بررسی و تصویب به این مجموعه ارسال نمایند.

پژوهشگران محترم  جهت درج آدرس (Affiliation) مرکز تحقیقات در مقالات خود، از نمونه صحیح زیر استفاده نمایند:

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

Social Development & Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran