کارگاه های کار آفرینی

محور سخنرانانی: مبانی کار آفرینی- آشنایی با مباحث کسب و کار- خلاقیت شناسایی فرصت های کارآفرینی- آشنایی با مسائل مالی وبانکی- معرفی بازار یابی - بازاریابی فروش کالا یا خدمات- آشنایی با سیاستها و برنامه های دولت وزارت کار و اموراجتماعی- حمایت از توسعه کارآفرینی – فارغ التحصیلان و جوانان- فرایند تأسیس و راه اندازی کسب وکار……

 فراگیران: فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان بیکار و جویای کار در منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی  

مدرسین: آقای مهندس سپیده دم –دکتر نائلی – دکتر خرم شاهی- آقای حسینی.

مکان برگزاری: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت کرمانشاه

هماهنگ کننده برگزاری کارگاه: خانم شکوه الزمان مظاهری

 

ردیف

سال

مدیر اجرایی

تاریخ برگزاری

1

1387

دو دوره

دکتر علی عزیزی

17/11/87لغایت 10/12/87

دکتر علی عزیزی

10/12/87لغایت 19/12/89

2

1388

دکتر علی عزیزی

24/5/88 لغایت 12/6/88

3

1389

دو دوره

دکتر سهیلا رشادت

13/9/89 لغایت 29/9/89

دکتر سهیلا رشادت

30/9/89 لغایت 14/10/89