تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۳,۵۱۸,۸۸۶ نفر
۲,۰۳۰ نفر
۱۱,۲۷۰ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۰۸ ۱۶   کاربر ۲۳   صفحه
۱۱/۰۷ ۱۶   کاربر ۴۲   صفحه
۱۱/۰۶ ۹   کاربر ۳۴   صفحه
۱۱/۰۵ ۲۲   کاربر ۳۱   صفحه
۱۱/۰۴ ۱۰   کاربر ۱۳   صفحه
۱۱/۰۳ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۱/۰۲ ۶   کاربر ۱۸   صفحه
۱۱/۰۱ ۵   کاربر ۱۴   صفحه
۱۰/۳۰ ۶   کاربر ۱۱   صفحه
۱۰/۲۹ ۶   کاربر ۲۱   صفحه
۱۰/۲۸ ۸   کاربر ۱۴   صفحه
۱۰/۲۷ ۷   کاربر ۵۴   صفحه
۱۰/۲۶ ۶   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۲۵ ۲۳   کاربر ۲۵   صفحه
۱۰/۲۴ ۷   کاربر ۲۶   صفحه
۱۰/۲۳ ۵   کاربر ۲۷   صفحه
۱۰/۲۲ ۷   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۲۱ ۳۱   کاربر ۴۵   صفحه
۱۰/۲۰ ۲   کاربر ۶   صفحه
۱۰/۱۹ ۹   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۱۸ ۴   کاربر ۴۹   صفحه
۱۰/۱۷ ۸۷   کاربر ۱۲۶   صفحه
۱۰/۱۶ ۲   کاربر ۲۷   صفحه
۱۰/۱۵ ۶   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۱۴ ۵   کاربر ۲۵   صفحه
۱۰/۱۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۱۲ ۲۳   کاربر ۲۷   صفحه
۱۰/۱۱ ۸   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۱۰ ۷   کاربر ۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۵۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۴۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹۵ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۶۹ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۹۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۶۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۰۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۹۷ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۲۹ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۹۲ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۷۰ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷۲۵ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۶۵ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۳۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۵۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۹۲ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۸۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۰۱ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۴۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۱۵ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۹۶ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۲۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۲۹۸,۳۲۶ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۶۳۵,۰۶۴ ۱۹ %
USA
USA
۴۹۸,۳۵۰ ۱۵ %
DEU
DEU
۳۱۸,۴۸۶ ۹ %
ROM
ROM
۱۹۲,۶۶۹ ۶ %
GBR
GBR
۷۲,۸۸۵ ۲ %
RUS
RUS
۷۲,۵۶۸ ۲ %
CHN
CHN
۶۹,۲۴۲ ۲ %
FRA
FRA
۵۱,۷۸۸ ۲ %
JPN
JPN
۵۰,۸۱۷ ۱ %
DNK
DNK
۲۵,۵۵۶ ۱ %
CAN
CAN
۲۵,۳۳۹ ۱ %
UKR
UKR
۲۴,۰۱۸ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۵۹ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۴۵۱ ۰ %
NLD
NLD
۱۴,۳۸۹ ۰ %
AUS
AUS
۸,۸۴۰ ۰ %
CZE
CZE
۷,۴۱۰ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۹۹ ۰ %
KOR
KOR
۷,۳۱۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲,۲۷۲ ۵۷ %
Firefox
Firefox
۵۷۲ ۱۴ %
Other
Other
۳۹۹ ۱۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۴۷ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۱۴۹ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۱۹ ۳ %
Safari
Safari
۱۰۱ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۸۳ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۰ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۶ ۰ %
Edge
Edge
۱۲ ۰ %
Opera
Opera
۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۲۳۸ ۳۲ %
Windows 7 ۶۶۶ ۱۷ %
Windows 10 ۶۵۱ ۱۷ %
Other ۶۳۶ ۱۶ %
Vista ۲۴۰ ۶ %
XP ۱۸۷ ۵ %
Windows 8 ۱۸۳ ۵ %
iOS ۸۸ ۲ %
Android ۳۰ ۱ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
امید محمدی ۲۳
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۸
روزجهانی کودک درایران ۴
نقش فردیت گرایی در تأخیر سن ازدواج و گسست بنیان خانواده( مطالعه مروری) ۴
مشارکت اجتماعی در سلامت ۴
سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
سامانه پژوهان کرمانشاه ۳
علی زکی یی ۳
رامین قاسمی ۳
سن وناباروری ۲
پرسشنامه مشارکت اجتماعی ۲
پرسشنامه ۲
ثبتنام کارگاه کارافرینی ۲
پرسشنامه مشارکت اجتماعی در سلامت ۲
سامانه ی پژوهان کرمانشاه ۲
کرمانشاه سامانه پژوهان ۲
http://5.63.15.58/general/homePage.action ۲
علی الماسی ۲
مقاله بنجامین درباره بازی رایانه ای ۱
گاهنامه ۱
تاثیر فقر برکنترل خشم کودکان ۱
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
سامانه پژوهان علوم پزشکی کرمانشاه ۱
سامان پژوهان دانشکده پزشکی کرمانشاه ۱
دکتر‌ادیبی علوم پزشکی کرمانشاه بیوگرافی ۱
مرکزتوسعه ۱
فرم کنترل قراردادها ۱
دکتر علیرضا خاتونی ۱
دکتر رستم جلالی ۱
دکتر دایم روشنی ۱
ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
منصور رضای ۱
دکتر علی زکی ئی ۱
کارگاه کسب وکار ۱
نسیم سلامت ۱
هیات علمی پژوهشی ۱
سرور جوانمردی ۱
فقر و بیکاری ۱
شورای معتمدین ۱
علی زکی ئی ۱
دپارتمان چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
فرمت رزومه ی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه ۱
بهداشت محیط عضو هیات علمی کرمانشاه ۱
دکتر علی زکی ئی روانشناسی ۱
دکتر علی زکی ۱
دکتر علیرضا عبدی ۱
خود مراقبتی ۱
موارد خود مراقبتی ۱
دکتر علیرضا رضایی در کرمانشاه ۱
مقاله در مورد خود مراقبتی ۱