تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۴,۰۴۵,۶۹۵ نفر
۹۸۰ نفر
۵,۷۲۸ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۱۱ ۴   کاربر ۶   صفحه
۰۱/۱۰ ۸   کاربر ۱۰   صفحه
۰۱/۰۹ ۵   کاربر ۶   صفحه
۰۱/۰۸ ۵   کاربر ۱۲   صفحه
۰۱/۰۷ ۷   کاربر ۱۷   صفحه
۰۱/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۱/۰۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۰۴ ۹   کاربر ۹   صفحه
۰۱/۰۳ ۸   کاربر ۱۸   صفحه
۰۱/۰۲ ۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۱/۰۱ ۷   کاربر ۸   صفحه
۱۲/۲۹ ۱۰   کاربر ۱۳   صفحه
۱۲/۲۸ ۷   کاربر ۷   صفحه
۱۲/۲۷ ۹   کاربر ۴۵   صفحه
۱۲/۲۶ ۳   کاربر ۴   صفحه
۱۲/۲۵ ۷   کاربر ۱۰   صفحه
۱۲/۲۴ ۵   کاربر ۱۸   صفحه
۱۲/۲۳ ۶   کاربر ۶   صفحه
۱۲/۲۲ ۹   کاربر ۲۳   صفحه
۱۲/۲۱ ۶   کاربر ۲۵   صفحه
۱۲/۲۰ ۳   کاربر ۵   صفحه
۱۲/۱۹ ۳   کاربر ۲۰   صفحه
۱۲/۱۸ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۱۷ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۱۶ ۷   کاربر ۱۴   صفحه
۱۲/۱۵ ۱۲   کاربر ۱۴   صفحه
۱۲/۱۴ ۱۴   کاربر ۳۲   صفحه
۱۲/۱۳ ۱۷   کاربر ۴۵   صفحه
۱۲/۱۲ ۸   کاربر ۲۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۰۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۸۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۱۵ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۱۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۷۸ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰۳ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۸۳ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۳۳ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۸۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۲۳ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۶۸ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۶۶ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۲۱ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۲۵ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۰۰ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۹۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۲۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۵۸ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۷۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۷۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۶۴ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۴۸ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۰۶ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۵۳۵,۰۴۳ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۷۰۶,۲۱۸ ۱۸ %
USA
USA
۵۴۸,۸۷۹ ۱۴ %
DEU
DEU
۳۷۳,۹۱۶ ۱۰ %
ROM
ROM
۲۳۳,۹۴۶ ۶ %
GBR
GBR
۸۴,۵۸۴ ۲ %
RUS
RUS
۸۰,۹۴۷ ۲ %
CHN
CHN
۷۵,۹۶۲ ۲ %
JPN
JPN
۶۴,۶۱۲ ۲ %
FRA
FRA
۵۳,۳۶۲ ۱ %
DNK
DNK
۲۹,۵۱۱ ۱ %
CAN
CAN
۲۷,۳۰۲ ۱ %
UKR
UKR
۲۶,۴۸۳ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۰ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۵۲۶ ۰ %
NLD
NLD
۱۵,۵۹۵ ۰ %
AUS
AUS
۱۰,۰۰۱ ۰ %
KOR
KOR
۸,۹۸۰ ۰ %
GRC
GRC
۸,۲۵۷ ۰ %
ITA
ITA
۷,۹۵۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲,۵۸۳ ۵۷ %
Firefox
Firefox
۶۴۵ ۱۴ %
Other
Other
۴۱۳ ۹ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۴۷ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۵۶ ۳ %
Safari
Safari
۱۳۰ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۲۲ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱۰ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۹۰ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۰ ۰ %
Edge
Edge
۱۴ ۰ %
Opera
Opera
۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۴۶۴ ۳۳ %
Windows 7 ۷۶۴ ۱۷ %
Other ۷۱۸ ۱۶ %
Windows 10 ۶۹۸ ۱۶ %
Vista ۲۴۱ ۵ %
Windows 8 ۲۰۸ ۵ %
XP ۱۹۷ ۴ %
iOS ۱۱۳ ۳ %
Android ۳۹ ۱ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
امید محمدی ۲۳
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۸
سامانه پژوهان کرمانشاه ۵
سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
روزجهانی کودک درایران ۴
نقش فردیت گرایی در تأخیر سن ازدواج و گسست بنیان خانواده( مطالعه مروری) ۴
مشارکت اجتماعی در سلامت ۴
علی زکی یی ۳
رامین قاسمی ۳
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سامانه پژوهان ۳
سن وناباروری ۲
پرسشنامه مشارکت اجتماعی ۲
پرسشنامه ۲
ثبتنام کارگاه کارافرینی ۲
پرسشنامه مشارکت اجتماعی در سلامت ۲
سامانه ی پژوهان کرمانشاه ۲
کرمانشاه سامانه پژوهان ۲
http://5.63.15.58/general/homePage.action ۲
علی الماسی ۲
پژوهان علوم پزشکی کرمانشاه ۲
سایت پژوهان علوم پزشکی کرمانشاه ۲
سامانه پژوهان دانشگاه کرمانشاه ۲
کارگاه ۲
مقاله بنجامین درباره بازی رایانه ای ۱
گاهنامه ۱
تاثیر فقر برکنترل خشم کودکان ۱
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
سامانه پژوهان علوم پزشکی کرمانشاه ۱
سامان پژوهان دانشکده پزشکی کرمانشاه ۱
دکتر‌ادیبی علوم پزشکی کرمانشاه بیوگرافی ۱
مرکزتوسعه ۱
فرم کنترل قراردادها ۱
دکتر علیرضا خاتونی ۱
دکتر رستم جلالی ۱
دکتر دایم روشنی ۱
ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
منصور رضای ۱
دکتر علی زکی ئی ۱
کارگاه کسب وکار ۱
نسیم سلامت ۱
هیات علمی پژوهشی ۱
سرور جوانمردی ۱
فقر و بیکاری ۱
شورای معتمدین ۱
علی زکی ئی ۱
دپارتمان چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
فرمت رزومه ی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه ۱
بهداشت محیط عضو هیات علمی کرمانشاه ۱
دکتر علی زکی ئی روانشناسی ۱
دکتر علی زکی ۱