کتاب 1

عنوان کتاب: مشارکت مردمی، راهی به سوی توسعه سلامت

نویسندگان: دکتر سهیلا رشادت، سید رامین قاسمی

سال چاپ: 1390


کتابهای سال نود1

کتاب 2

عنوان کتاب: راهنمای صحیح نسخه نویسی برای دانشجویان پزشکی

نویسندگان: دکتر سهیلا رشادت

سال چاپ: 1390


کتابهای سال نود3

کتاب 3

عنوان کتاب: مقاله نویسی در علوم پزشکی

نویسندگان: دکتر منصور رضایی، دکتر فریبا الماسی نوکیانی، دکتر شیرین ایران‌فر

سال چاپ: 1390


کتابهای سال نود2

کتاب 4

عنوان کتاب: پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی و کاربرد منطقی دارو

نویسندگان: دکتر سهیلا رشادت

سال چاپ: 1390


کتابهای سال نود4

کتاب 5

عنوان کتاب: بهداشت برای همه با مشارکت جامعه

نویسندگان: دکتر سهیلا رشادت، سید رامین قاسمی

سال چاپ: 1390


کتابهای نود 7

کتاب 6

عنوان کتاب: مجموعه داستانهای توسعه سلامت کودکان و نوجوانان، سری اول

نویسندگان: هوشنگ احمدی صوفیوند، دکتر سهیلا رشادت

سال چاپ: 1390


کتابهای نود 5

کتاب 7

عنوان کتاب: مجموعه داستانهای توسعه سلامت کودکان و نوجوانان، سری دوم

نویسندگان: هوشنگ احمدی صوفیوند، دکتر سهیلا رشادت

سال چاپ: 1390


کتابهای نود 6