کتاب 1

عنوان کتاب: فقر و  نابرابری درآمدی

نویسندگان: سید رامین قاسمی، دکتر فردین علی‌پور، نادر رجبی گیلان، دکتر سهیلا رشادت

سال چاپ: 1393


کتابهای نودودو4