رسانه جدید

جلسه شورای داخلی سند جامع سلامت بنا بر ضرورت در روزهای تعطیلی و سخت کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی در مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت روز یکشنبه 1399/9/9برگزارشد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

۱. گزارش روند فعالیتهای سند
۲. تصمیم گیری در خصوص سه اولویت پژوهشی( بدون مجری) ذیل سند و روند اجرایی شدن آن
۳. و ارتباط هدفدار در خصوص تعامل با دیگر مجریان طرح های تحقیقاتی ذیل سند.
در این جلسه آقای دکتر الماسی مجری طرح سند جامع سلامت و آقای دکتر رامین رضایی نماینده کار گروه سلامت و امنیت غذایی گزارشی از فعالیتهای علمی و اجرایی ارائه نمودند و دیگر اعضا نیز نظرات خود را ارائه نمودند. 
در پایان مصوب گردید :
جلسه ایی با حضور سیاستگذاران سازمانهای مرتبط با اولویتهای سه گانه( مواد مخدر، دیابت و موضوع خودمراقبتی) برگزار و گزارش اقدامات آنان اخذ و در صورت نبود فعالیتهای منسجم و هدفدار طرح های تحقیقاتی این موضوعات از طریق فراخوان خارج از نوبت توسط معاونت تحقیقات انجام گردد.

لینک سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

محققان گرامی می توانند از طریق عضویت در :

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه (پژوهان)

پروپوزالهای پژوهشی خود را جهت طی کردن فرآیند بررسی و تصویب به این مجموعه ارسال نمایند.

پژوهشگران محترم  جهت درج آدرس (Affiliation) مرکز تحقیقات در مقالات خود، از نمونه صحیح زیر استفاده نمایند:

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

Social Development & Health Promotion Research Center, Health Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran