خوش امدگو

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت در یک نگاه

رسالت مرکز

جهت آشنایی با مرکز اینجا کلیک کنید 

لینک سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

محققان گرامی می توانند از طریق عضویت در :

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه (پژوهان)

پروپوزالهای پژوهشی خود را جهت طی کردن فرآیند بررسی و تصویب به این مجموعه ارسال نمایند.

پژوهشگران محترم  جهت درج آدرس (Affiliation) مرکز تحقیقات در مقالات خود، از نمونه صحیح زیر استفاده نمایند:

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

Social Development & Health Promotion Research Center, Health Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran