آدرس: سه راه 22 بهمن. کوچه یکم مخلوق پور، بالاتر از هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت

کد پستی: 59167-67159

 تلفن38220290-083

تلفن رییس مرکز

083-38220291

ایمیل: cbpr@kums.ac.ir

وبگاه: cbpr.kums.ac.ir

 

محققان گرامی می توانند از طریق سامانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به آدرس:  http://5.63.15.58/general/homePage.action پروپوزالهای پژوهشی خود را جهت طی کردن فرآیند بررسی و تصویب به این مجموعه ارسال نمایند.