تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۸۰,۲۸۱ نفر
۲,۹۷۹ نفر
۷,۴۶۱ نفر
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
۳,۶۲۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۸ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۶   کاربر ۹   صفحه
۰۶/۲۶ ۵   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۲۵ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۲۴ ۳   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۲۳ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۲۲ ۳۲   کاربر ۳۴   صفحه
۰۶/۲۱ ۳   کاربر ۱۴   صفحه
۰۶/۲۰ ۳   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۱۹ ۱   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۱۸ ۵   کاربر ۱۴   صفحه
۰۶/۱۷ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۳۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۰ ۰ %

ساعت ۱ تا ۲
۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷ ۱۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۵ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۰ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵ ۱۰ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۴ ۱۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۵ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳ ۲ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴ ۳ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸ ۶ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۰ ۷ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۵,۸۳۸ ۳۳ %
USA
USA
۱۵,۲۹۲ ۱۹ %
ZZZ
ZZZ
۱۳,۷۷۰ ۱۸ %
DEU
DEU
۷,۳۳۳ ۹ %
ROM
ROM
۳,۴۸۱ ۴ %
RUS
RUS
۱,۹۷۷ ۳ %
FRA
FRA
۱,۸۷۶ ۲ %
CHN
CHN
۱,۷۱۱ ۲ %
GBR
GBR
۱,۵۲۸ ۲ %
JPN
JPN
۱,۲۵۹ ۲ %
CAN
CAN
۱,۰۴۰ ۱ %
HKG
HKG
۸۲۸ ۱ %
DNK
DNK
۷۷۰ ۱ %
UKR
UKR
۴۴۸ ۱ %
NLD
NLD
۳۶۳ ۰ %
KOR
KOR
۲۹۵ ۰ %
ITA
ITA
۲۶۲ ۰ %
TUR
TUR
۲۰۶ ۰ %
AUS
AUS
۱۹۶ ۰ %
EU
EU
۱۶۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۳۱ ۴۹ %
Chrome
Chrome
۱۴ ۲۲ %
Mozilla
Mozilla
۸ ۱۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۳ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۲ ۳ %
Safari
Safari
۲ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۱ ۲ %
Firefox
Firefox
۱ ۲ %
Opera
Opera
۱ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۴۰ ۶۳ %
Windows 7 ۷ ۱۱ %
Linux ۷ ۱۱ %
Windows 10 ۶ ۱۰ %
iOS ۲ ۳ %
Vista ۱ ۲ %
Windows 8 ۰ ۰ %
XP ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
هیات علمی پژوهشی ۱
سرور جوانمردی ۱